КЗ "Першотравневий ЗДО", Першотравневе
Харківська область, Чугуївський район

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

 1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

 2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо. 

 3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм

організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. 

 1. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. 

 2. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування: 
  -комплексів ранкової гімнастики; 
  - комплексів гімнастики після денного сну; 
  - загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);
  - форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення). 

 3. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування: 
  - фізичного; 
  - художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття); 
  - пізнавального (в тому числі і природничі); 
  - мовленнєвого.

 4. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 

 5. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться). 

 6. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми: 
  - бесіди; 
  - індивідуальна робота; 
  - спостереження; 
  - дидактичні ігри; 
  - рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
  - конструктивно-будівельні ігри; 
  - трудові доручення, чергування; 
  - самостійна діяльність; 
  - робота із прищеплення навичок самообслуговування. 

 7. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри: 
  - сюжетно-рольові; 
  - конструктивно-будівельні; 
  - драматизації, театралізації; 
  - дидактичні словесні; 
  - з іграшками, предметами, картинками; 
  - настільно-друковані; 
  - інтелектуальні; 
  - рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах); 
  - ігри з водою і піском. 

 8. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення: 
  - різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня); 
  - дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; 
  - самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; 
  - індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; 
  - читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; 
  - різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо. 

 9. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: 
  - правил дорожнього руху; 
  - правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми; 
  - правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі; 
  - правил користування електричними і газовими приладами; 
  - правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

 

Логін: *

Пароль: *