КЗ "Першотравневий ЗДО", Першотравневе
Харківська область, Чугуївський район

Електронна реєстрація

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА

Положення

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей

до дошкільних навчальних закладів м.Харкова та Харківської області

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі - ЗДО), що є у комунальній власності Зміївської територіальної громади, здійснюється з метою:

забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м.Харкова; 

спрощення процедури обліку дітей до вступу у ЗДО;

забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади міста Зміїв;

запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО м.Зміїв;

здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО м.Зміїв.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

загальний міський електронний реєстр дітей до ЗДО (далі Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

держатель Реєстру - відділ Зміївської міської ради; 

адміністратор Реєстру - відділ інформаційних технологій Зміївської міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

реєстратор - особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням; 

заявник - особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2.Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ЗДО

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:


а) про дитину:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

адреса проживання; 

серія та номер свідоцтва про народження;

інформація про пільгову категорію (за наявності);

навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

прізвище, ім'я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; 

адреса реєстрації місця проживання;

контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Зміївської міської ради розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором Центру адміністративних послуг Зміївської міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі. 
Реєстратор зобов'язаний надавати всю необхідну допомогу, пов'язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

на підставі наказу про зарахування дитини до ЗДО;

у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ЗДО та переліку документів, визначені цим Положенням;

у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;

у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад. 


У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ЗДО» заявник зобов'язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ЗДО усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

заява батьків або особи, яка їх замінює;

медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтво про народження;

реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ЗДО, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп'ютера або в Центрі адміністративних послуг Зміївської міської ради. 

3.4. Прийом дітей до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м.Зміїв або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення відділу освіти Зміївської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ЗДО, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО. 

3.6. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.7. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ЗДО», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ЗДО.

3.8. Першочергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:

діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО; 

тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ; 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях; 

діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); 

діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу.

3.9. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:

діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ЗДО (1:10); 

діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.10. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

3.11. У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування до ЗДО» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до вересня місяця, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні-вересні, наявні місця для проходження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього року в поточному році.

3.12. Відмітка «Відмова до вересня» в заявці, яка зареєстрована в групу раннього віку, при зміні статусу на «Є можливість зарахування в ЗДО» вноситься на підставі заяви батьків директору департаменту освіти.

3.13. Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.14. Керівники ЗДО щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період.

4. Забезпечення доступу до Реєстру 

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.


Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Зміївської міської ради та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім'я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі. 

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


 

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, за телефоном 63135
чи на електрону адресу dnz-pt@i.ua


 


 

 

Логін: *

Пароль: *